parallax backgroundCovid-19

Wynajmowanie w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce


Informujemy, że nasz obiekt „Amigówka” i obowiązujące w nim regulaminy, zostały dostosowane do wymogów opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny w tzw. "Wytycznych dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym Agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce".

Spełniamy też wszystkie wymogi programu „BEZPIECZNA KWATERA” opracowane i zalecane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej.

Piotr Kiszka

Wieliczka 15.05.2020