Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług noclegowych w 

Gospodarstwie Agroturystycznym „Amigówka” Piotr Kiszka

 
 
  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług noclegowych  jest Piotr Kiszka, prowadzący gospodarstwo agroturystyczne „Amigówka” w Mietniowie gmina Wieliczka, zwany dalej: „Administratorem”. Każda z osób korzystająca z w/w usług  ma prawo skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: Amigówka , Mietniów 52, 32-020 Wieliczka, telefonując pod numer: +48 601 44 53 44 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem danego operatora) lub na e-mail: amigowka@gmail.com

 

  1. Dane osobowe osób korzystających z usług noclegowych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy najmu krótkotrwałego. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.

 

  1. Dane osobowe osób korzystających z usług noclegowych, przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób korzystających z usług noclegowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Dane osobowe osób korzystających z usług noclegowych będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

 

  1. Każda z osób korzystających z usług noclegowych ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania tych danych. Zasady udostępnienia takiej dokumentacji zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych osób korzystających z usług noclegowych - każdemu z nich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  1. W oparciu o dane osobowe osób korzystających z usług noclegowych, Administrator nie będzie podejmował wobec tych osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.