Odwiedziny Tadeusza Kantora - Hucisko a nocleg - Amigówka